Tag: gps กันของหาย

gps tracking device

gps tracking device ถ้าคุณเผชิญกับปัญหากับการสั่งการวิธีใช้งานรถ gps tracking device เทคโนโลยี Real-time GPS Tracking System คือผลสรุปที่คุณมองหา ด้วยการทำงานของคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กร่วมกับดาวเทียมพูดพิกัด (GPS) สามารถส่งความประพฤติวิธีการใช้งานรถที่น่าสนใจมาให้ผู้กำกับการทราบเนื้อหารูปแบบการทำงานของรถ ดังเช่น ตำแหน่งล่าสุด, เส้นทางการเดินรถย้อนข้างหลัง, ความเร็วสำหรับในการใช้งานรถ, การหน้าจอดรถไม่ดับเครื่อง โดยข้อมูลต่างๆ จะเก็บเอาไว้ภายในหน่วยจดจำ ซึ่งสามารถถ่ายทอดข้อมูลเข้าเครื่อง computer เพื่อที่จะมาประเมินผล เพื่อจะผู้สั่งงานสามารถตรวจดูความประพฤติปฏิบัติวิธีใช้งานและหาเคล็ดวิธีแก้ไข เพื่อให้กำเนิดความสามารถสูงสุดสำหรับเพื่อการใช้งานรถครบครันด้วยเวอร์ชั่นรายงานสรุป เพื่อการตรวจสอบที่สมบูรณ์แบบรายงานความประพฤติปฏิบัติ gps…